Ay: Nisan 2021

Mineral Nedir Kısaca

Mineral tam olarak nedir? Farklı mineraller nelerdir? Mineral, kaya ve topraktan türetilmiş maddeden oluşan bir maddedir. Her mineralin farklı bir rengi, yapısı ve farklı element formları vardır. Bazı yaygın mineraller alüminyum, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, kükürt ve çinkodur. Bilimsel olarak jeolojide her...

Neden Bir Antropoloji Derecesi Düşünmelisiniz

Antropoloji, her üç alanda da insan popülasyonları, tarih, kültür, psikoloji, fizyoloji ve sosyal davranışlarla ilgilenen insanların bilimsel araştırmasıdır. Sosyal antropoloji, normlar ve değerler gibi sosyal davranışları incelerken, bilimsel antropoloji saç rengi ve vücut tipi gibi fiziksel özellikleri inceler. Kültürel antropoloji, bilginin birey grupları...

Jeoloji İşleri – Hangi Jeoloji İşi Size En Uygun Olacak?

Jeoloji, fosilleri bilgi kaynağı olarak kullanan yer kabuğunun bilimsel çalışmasıdır. Bilimsel topluluk, jeolojiyi, kaya katmanlarının incelenmesini ve yorumlanmasını, geçmiş iklim ve çevre koşullarının bir kaydı olarak içeren bilim olarak tanımlar. Jeoloji, fosillere dayalı olarak Dünya yüzeyinin fiziksel araştırması olarak düşünülebilir. Jeoloji kelimesi Yunanca geo...