Mineral tam olarak nedir? Farklı mineraller nelerdir? Mineral, kaya ve topraktan türetilmiş maddeden oluşan bir maddedir. Her mineralin farklı bir rengi, yapısı ve farklı element formları vardır. Bazı yaygın mineraller alüminyum, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, kükürt ve çinkodur. Bilimsel olarak jeolojide her...