Kategori: Bilimsel

Neden Bir Antropoloji Derecesi Düşünmelisiniz

Antropoloji, her üç alanda da insan popülasyonları, tarih, kültür, psikoloji, fizyoloji ve sosyal davranışlarla ilgilenen insanların bilimsel araştırmasıdır. Sosyal antropoloji, normlar ve değerler gibi sosyal davranışları incelerken, bilimsel antropoloji saç rengi ve vücut tipi gibi fiziksel özellikleri inceler. Kültürel antropoloji, bilginin birey grupları...

Jeoloji İşleri – Hangi Jeoloji İşi Size En Uygun Olacak?

Jeoloji, fosilleri bilgi kaynağı olarak kullanan yer kabuğunun bilimsel çalışmasıdır. Bilimsel topluluk, jeolojiyi, kaya katmanlarının incelenmesini ve yorumlanmasını, geçmiş iklim ve çevre koşullarının bir kaydı olarak içeren bilim olarak tanımlar. Jeoloji, fosillere dayalı olarak Dünya yüzeyinin fiziksel araştırması olarak düşünülebilir. Jeoloji kelimesi Yunanca geo...

Astronomi

Astronomi, içinde yaşadığımız evren hakkında bilgi edinme umuduyla gök cisimlerini ve gök olaylarını inceleyen son derece popüler bir doğa bilimidir. Onların kökenini ve ilerlemesini tanımlamak için astronomi, matematik ve bilimden yararlanır. Gökbilimcilerin ilgisini çeken birçok nesne arasında uydular, gezegenler, yıldızlar, kuyruklu yıldızlar...

Kimya

Kimyada zorlu bir kariyer arayanlardan biriyseniz, ancak ne okumak istediğinizi bilmiyorsanız, konu hakkında bilgi edinmek için kimya alanında bir derece kazanmayı düşünebilirsiniz. Bu zorlu ve keyifli bir alan. Eğer onunla ilgileniyorsanız, bütün yaygara neyle ilgili olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Lise veya üniversitede kimya okuyorsanız,...

Fizik

Fizik (Eski Yunanca’da: Fizik) maddeyi, hareketini ve doğasını zaman ve uzayda ve ilgili kuvvet ve enerji varlıklarını inceleyen doğa bilimleridir. İlk olarak MÖ 13. yüzyılda üniversitelerde Aristoteles tarafından öğretilen Fiziğin doğuşuna kadar uzanan bir araştırma alanıdır. Diğerleri arasında kuantum mekaniği (tek tip kuantum...

Biyoloji

Biyoloji, canlı organizmaların ve biyolojik sistemlerinin, özellikle gelişimlerine, yapılarına, işlevlerine ve evrimlerine vurgu yapılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Konu oldukça geniş olmasına rağmen biyolojinin dört ana dalı vardır: ekoloji, botanik, anatomi ve zooloji. ‘Biyokimya’ terimi, canlı organizmaların kimyasal yönleriyle ilgilenen tüm bilimleri kapsar. Bu bilimin...

Bilimsel Ne Anlama Geliyor?

Bilimsel yöntem, bilimsel yöntem ve verileri kullanarak sorulara cevap vermeye çalışan bilimsel çalışmalar disiplinine dayanmaktadır. Bilimsel yöntem, modern bilimin gelişimini 17. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar tanımlayan bilimsel bilgi edinmeye yönelik ampirik bir yaklaşımdır. Çoğu bilimsel varsayımın gerçek gözlemi bozabileceği düşünüldüğünde, gözlemsel...