Fizik

Fizik (Eski Yunanca’da: Fizik) maddeyi, hareketini ve doğasını zaman ve uzayda ve ilgili kuvvet ve enerji varlıklarını inceleyen doğa bilimleridir. İlk olarak MÖ 13. yüzyılda üniversitelerde Aristoteles tarafından öğretilen Fiziğin doğuşuna kadar uzanan bir araştırma alanıdır. Diğerleri arasında kuantum mekaniği (tek tip kuantum yasaları altında parçacıklar ve dalga eylemleri bilimi), klasik mekanik (sabit referans çerçeveleri kullanan araçların ve gezegen cisimlerinin mekaniği) ve termodinamik (maddede enerji alışverişinin incelenmesi) bulunur. Fizikteki yoğun bir konu listesi madde, hareket, yapı, enerji ve termodinamiği içerir.

Fizik

Fiziğin matematik, bilim felsefesi, kozmoloji ve mühendislik üzerinde derin etkileri olmuştur. Modern fizik disiplini gerçekten kendi başına bir dünyadır. Fizikçiler, uydular, teleskoplar ve küreler var olmadan çok önce çalıştıkları için bazen gerçekten evrimleşmiş ilk doğa bilimcileri olarak düşünülürler. Modern fiziğin en temel kavramlarından bazıları elektromanyetik, kinetik, potansiyel ve yerçekimi yasalarıdır. Modern bilimin astronomi, genetik, bilgisayar bilimi ve akupunktur dahil diğer tüm dalları üzerindeki etkilerinden dolayı, fizik genellikle “fiziğin dili” olarak anılır.

Fiziği incelemenin bir yolu deney yapmaktır. Deneyler deneysel veya gözlemsel olabilir. Bir deney sırasında, bir bilim insanı laboratuvarda ışık gibi bir miktar enerji kaybetmesine izin verir; daha sonra ısı, elektrik veya manyetizma gibi başka bir biçime dönüşmesini izler. Termodinamik yasalarına uyulursa, yeni teori doğrulanmış sayılır.

Modern fizikteki en önemli kilometre taşlarından ikisi Galileo ve Maxwell idi. 1610 ve 16 yılları arasında Galileo, teleskopuyla mekanik alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Bu aracı kullanarak, daha önce çoğu bilim insanı tarafından göz ardı edilen elektromanyetik dalgaların varlığını tespit edebildi. Daha sonra, Maxwell ilk gerçek yerçekimi teorilerinden birini geliştirdi. Özel hareketi tahmin etme yöntemi, gök cisimlerinin hareketini hesaplamak için ona özel denklemler veren kavisli aynaların kullanımını içeriyordu.

Yüzyıllar boyunca farklı fizikçiler tarafından formüle edilen birçok teori var. Modern mekanik teorilerinin tümü, fiziğin temel yasalarını uzay, zaman, enerji, madde ve temel parçacıkları kullanarak açıklamaya çalışır. Her teori, fizikteki belirli bir sorunu çözmeye çalışır. Ek olarak, fizik şu anda bilim tarafından açıklanamayan herhangi bir fenomen için bir açıklama sunmaya çalışır. Fizik kanunlarının en azından bir kısmının gerekli olabileceğine inanılıyor. Parçacık fizikçileri, atomlar, protonlar, nötronlar, tauslar, mezonlar ve gluonlar dahil olmak üzere tüm farklı temel parçacıkları anlamada büyük ilerleme kaydetti.

Fiziğin bir başka dalı da, atom altı parçacıkların garip davranışlarını inceleyen kuantum mekaniğidir. Kuantum mekaniği, gerçekliğin madde ve enerjinin çok küçük bir seviyede etkileşimine dayandığını, sanal parçacıklar boyunca ışık hızından daha hızlı hareket ettiğini varsayar. Albert Einstein, bugün hala yaygın olarak kullanılan kuantum mekaniğinin temel yasalarını matematiksel olarak tanımlayan ilk kişiydi.

Fiziğin diğer iki dalı, yoğunlaştırılmış madde fiziği ve genel göreliliktir. Yoğun madde fiziği ile ilgili olarak, katı nesnelerin nelerden oluştuğuna ve bunların nasıl evrimleştiğine ilişkin bulmacaları çözmeye çalışır. Genel görelilik, uzay, zaman ve hızlandırıcılar arasındaki ilişkiyi tanımlamaya çalışır. Astronomi ve kozmoloji bu teorilerin sonuçlarına dayanır. Astronomi, evrendeki nesnelerle ilgilenirken, kozmoloji bilinen en eski fenomen olan Big Bang teorisini tanımlar.

Diğer fizik dalları arasında nükleer fizik, parçacık fiziği ve yüksek enerji fiziği bulunur. ‘Tanrı parçacığı’ arayışı, evrenin kozmolojik modelleriyle ilgili önemli bir konu olmuştur. Nükleer fizik, çeşitli parçacıkların nasıl ortaya çıktığını bulmaya çalışır. Parçacık fiziği, atom altı parçacıkların davranışını tanımlamaya çalışır. Yüksek enerji fiziği, evrendeki yüksek enerji durumlarının özellikleriyle ilgilenir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir