Jeoloji İşleri – Hangi Jeoloji İşi Size En Uygun Olacak?

jeoloji
Jeoloji İşleri – Hangi Jeoloji İşi Size En Uygun Olacak?

Jeoloji, fosilleri bilgi kaynağı olarak kullanan yer kabuğunun bilimsel çalışmasıdır. Bilimsel topluluk, jeolojiyi, kaya katmanlarının incelenmesini ve yorumlanmasını, geçmiş iklim ve çevre koşullarının bir kaydı olarak içeren bilim olarak tanımlar. Jeoloji, fosillere dayalı olarak Dünya yüzeyinin fiziksel araştırması olarak düşünülebilir. Jeoloji kelimesi Yunanca geo (“kaya üzerinde” anlamına gelir) ve bios (“su” anlamına gelir) kelimelerinden gelir.

Jeoloji, kayaları ve oluşumlarını inceleyen, iklim ve diğer doğa olaylarına ilişkin kalıplar ve ipuçları arayan birkaç bilim dalından biridir. Aynı zamanda dinozorlar zamanından beri var olan en eski bilimdir. Jeoloji esas olarak dünyanın iç kısmı ile ilgilenir, ancak aynı zamanda kayalar gibi dış yüzey malzemelerini de inceler. Jeoloji, kayaların oluşumuyla ilgilenir, ancak aynı zamanda nasıl dağıldıklarına da bakabilir. Mineraller, tektonik (volkanlar) ve depremler arasındaki ilişkilere bakar.

Jeoloji, radyometrik, jeodezi ve bilgisayar modellemesi dahil olmak üzere kayaların fiziksel özelliklerini belirlemek için çeşitli araçlar kullanır. Bilimsel topluluk iki ana gruba ayrılabilir: sulak alanların ve kıyı çökeltilerinin fiziksel özelliklerini inceleyen sulak alan jeolojisi; ve dağları ve yarık bölgelerini inceleyen kurak arazi jeolojisi. Sulak alan jeolojisi göllerin ve okyanusların fiziksel özelliklerini incelerken, kurak alan jeolojisi tektonik depremlerin ve süper yanardağların fiziksel özelliklerine bakar. Buzullar ve buz tabakaları gibi buz kütlelerinin etkilerine bakan jeoloji de var. Bu etkiler potansiyel olarak Dünya’nın iklimini ve çevresini değiştirebilir. Jeoloji uzmanları, kayaların fiziksel özelliklerini inceler ve gelecekte Dünya’nın çevresinde ne gibi değişikliklerin olabileceğini belirler.

Jeoloji İşleri – Hangi Jeoloji İşi Size En Uygun Olacak?

Jeologlar, dünya çapında bulunan örneklerden muazzam miktarda bilgi alırlar. Kaya, toprak ve buz örnekleri bize, oluşumu, evrimi ve mevcut durumu dahil olmak üzere Dünya’nın tarihini gösterir. Dünyanın tektonik tarihini ve tektonik değişimlerin gezegenin kabuğu ve atmosferi üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini anlamamıza yardımcı oluyorlar. Fosiller üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde jeologlar yeryüzündeki yaşamın evrimi ve bunların iklim değişikliği ile ilişkisini öğrenebilirler. Hatta radyoaktif maddeler kullanarak Dünya’nın gerçek yaşını bile keşfedebilirler.

Jeoloji uzmanları çeşitli başka şeyler de öğrenirler. Bunlardan bazıları, kayaların ve oluşumların bileşimini ve yapısını inceleyen bir alan olan palinoloji; tortu ile iklim veya çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi inceleyen sedimentoloji; kayaların ve oluşumların tektonik hareketi ile yapısal geometrileri arasındaki ilişkiyi inceleyen tektonometri. Ayrıca bir öğrenci, gezegenimizdeki su döngüsü olan Dünya’nın hidrosferini ve ayrıca Dünya’nın atmosferini ve iklimini incelemeyi bekleyebilir. Jeoloji bölümleri, ortalama bir üniversitede dört yıllık yüksek lisans okulundan sonra derecelerini tamamlamayı bekleyebilirler.

İş arıyorsanız, bilim adamlarının takip edebileceği çeşitli jeoloji işleri vardır. Bunlardan biri, jeoloji diplomasına sahip olanların araştırma yaparken laboratuar ortamında yaşamalarına izin veren, ikamet eden bir jeologdur. Laboratuvar genellikle bir üniversitenin arazisinde bulunur. Çoğu zaman, öğrenciler bir üniversite kampüsünün sessiz bir alanında yaşayacak ve çalışacaktır. Bu tür bir konum, büyük kişilerarası beceriler ve bilimsel yaratıcılık gerektirdiğinden herkese göre değildir. Örneğin, Dünya bilimcileri olarak işe alınanların, iş unvanlarının önerdiğine bağlı olarak çeşitli farklı ortamlarda çalışmaları gerekebilir.

Bilim adamları ayrıca paleontoloji alanında araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Dünya’nın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için fosilleri arayacaklar. Bazen fosilleri, Dünya’nın oluşumu ve nasıl çalıştığı ile ilgili sorunları çözmeye çalışmak için kullanacaklar. Ayrıca ne zaman yaratıldıklarını belirlemek için kayalarda veya tortul kaya oluşumlarında yaş belirtileri arayabilirler.

Jeologlar ayrıca kayaların zaman içindeki tektonik hareketini inceleyen yapısal jeoloji alanında da çalışabilirler. Dünyanın yüzey hareketlerinin, dikey veya yatay olabilen faylarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu faylar yeterince büyükse, sıradağlar ve büyük depremler yaratabilir. Bu rolde, gözlemlediğiniz dünyanın yüzeyinde meydana gelen değişiklikleri gözlemler ve kaydedersiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir